בס"ד

מה היא הכתובה שכותבים בזמן הנישואים?

כְּתובָּה היא מסמך נלווה לקידושין שתיקנו חז"ל, ובו מפורטים חובות הבעל כלפי אשתו, ובעיקר התחייבותו הכספית במקרה שתגורש או תתאלמן. טעמם של חז"ל לכתובה היא שלא יקל בעיני הבעל לגרש את אשתו, כיום  נהוג להעניק את שטר הכתובה לכלה במהלך מעמד החופה.

אצל מי צריכה להיות הכתובה אחרי הנישואין?

הכתובה צריכה להיות אצל בעלת הכתובה - היא האישה שכלפיה התחייב הבעל.

כמה לרשום בכתובה?

זו החלטה שאפשר להגיע אליה עם הרב. יש רבנים האמרים שהם נוהגים לרשום כפולות של 13 כי אהבה בגימטריה זה 13 יש הכותבים כמניין שם ה' 26 זה לא מחייב אפשר לרשום כל סכום שעולה בדעתכם.

חז"ל קצבו לבתולה 200 זוז, ולגרושה ואלמנה מנה.למעשה בתי הדין הרבניים רשאים לפסוק כל סכום בין 800 שקל ל-120 אלף שקל עבור כתובה, שרשום בה 200 זוז.

כתובה שנמצאו בה אותיות שבורות או מחוברות?

אין לתקן, התיקון יכול לעורר חשש זיוף ובפרט בכתובה מודפסת כל הוספה בכתב יד צריכה לעורר חשד ולגרום שלא ניתן לגבות עם הכתובה. התיקון גם אינו מועיל כלום שהרי העדות צריכה להיות על מה שנכתב לפני החתימה ולא על מה שהוסיפו לאחריה.

אם התוכן ברור ואין אותיות מחוקות במקומות משמעותיים, כגון בסכומים או בשם החתן, הכתובה כשרה.

האם כתובה בנשואי בן יהודיה שאביו גוי פסולה כאשר במקום שם אבי החתן - נכתב שם סבו אבי אמו??

אם כתבו בן פלוני כאילו הסב הוא האבא הכתובה פסולה, אפילו אם החתן קורא לעצמו כן בעליה לתורה.

אם כתבו פלוני ששם אבי אמו פלוני הכתובה כשרה.

לגבי כיצד לכתוב לכתחילה, יש אומרים שלא לכתוב כלום, יש אומרים לכתוב שם אמו (חוץ מאם קוראים לאמו דומה לשם של גבר כגון יונה או שמחה) ויש אומרים לכתוב פלוני ששם אבי אמו פלוני.

מצאתי את הכתובה של הוריי וראיתי שישנה טעות בשמה המלא של אימי. שהרי צ"ל ’פלונית בת פלוני’ ושם אביה שגוי לחלוטין האם הטעות מהווה בעיה כלשהי או שאין כל צורך לשנות?

אכן אם השם שגוי, צריך לכתוב כתובה חדשה, יש נוסח מיוחד לכתובה שנכתבת עקב טעות. על מנת לסדר זאת יש לגשת לרב באזור מגוריכם שיסדיר העניין או לפנות למכון כתובה כהלכה. הצורך לכתוב כתובה חדשה, הוא לצורך חיי המשפחה של ההורים. חכמים אוסרים לחיות יחד ללא כתובה כשירה.

ראיתי בכתובה שאין חתימת עדים רק חתימה של הרב. האם הכתובה פסולה ומה עלי לעשות?

הרב שעורך את החופה מחתים בדרך כלל שתי כתובות, אחת נותן לבני הזוג, והשני הוא עותק שמתויק במועצה הדתית. יתכן שהרב החתים שני עדים רק על כתובה המקורית, והחליף ביניהם ונתן לך את העותק. לכן, עליך לפנות למועצה הדתית שיחפשו את העותק שאצלם ואם שם חתומים שני עדים (חתימת הרב ועוד עד נוסף כשר שאינו קרוב או פסול) ולא כתוב כל הכתובה "עותק" הרי שזו הכתובה המקורית ועליך לקחת אותה עמך ולתת לאשתך שתשאיר אצלה או תפקיד אותה אצל הוריה. אם המצב הוא אחרת מהמתואר עליך לבקש מהמועצה הדתית שיכתבו לכם בדחיפות כתובה חדשה, מפני שאם אין לכם כתובה כשרה, פסק השו"ע (אבן העזר סימן ס"ן סעיף א') שאסור לכלה להתייחד עם החתן ללא כתובה.

אם הבעל טוען שלא שם לב לסכום שנכתב בכתובה האם יתחייב לשלם את הסכום במלואו?

הבא להתגרש מאשתו, ואשתו הוציאה כתובתה שכתוב בה סכום גדול, והבעל טוען שמבלי ידיעתו נרשם סך גדול בכתובתה, כי המסדר קידושין עשה יד אחת עם חמיו וכתבו עליו סכום גבוה יותר ממה שהוסכם עליו בעל פה, ובעת החופה מרוב טרדתו  לא שם לבו למה שכתוב בכתובה וחתם עליה מבלי משים, והאשה מכחישה כל זה, ודורשת כל סכום כתובתה, העיקר להלכה שעל הבעל לשלם כל סכום הכתובה במילואו, ואינו נאמן לומר שלא ידע מה היה כתוב בה בשעה שנתחייב וחתם יחד עם עוד שני עדים.

מה הדין כשרשמו בכתובה רק שם אחד של אבי הכלה,

ולאחר פרק זמן התברר שיש לו שני שמות האם חובה לתקן?

אם כתבו בכתובה רק שם אחד של האב ולאחר זמן התברר שיש לו שני שמות, חובה לתקן.

האם עריכת נישואין, בלי כתובה, פוסלת את תוקף הנישואין?

לא! הכתובה צריכה להיות מוכנה לפני הנישואין, משום שהחופה צריכה להיות ראויה לביאה, כי אסור לאדם לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת בלי כתובה. בדיעבד אין נישואין נפסלים בהעדר כתובה.

מה עלול לפסול את הכתובה?

הדברים העיקריים שפוסלים כתובה הם כמובן כשרות העדים, שלא יהיו עדים פסולים או קרובים, לדקדק בשמות החתן והכלה, כולל שמות הוריהם. תאריך (בעיקר, שלא יהיה תאריך מאוחר). וגם שלא יווצר מצב שהכתובה נכתבה לפני השקיעה ונחתמה ע"י העדים לאחר השקיעה.

(הגאון ר' שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל היה מקפיד גם שלא יכתבו ביום עם תאריך של היום כשהחופה בלילה, כי בנוסח הכתובה מופיעה גם "והוות לי לאינתו" הרי שהם מעידים עם הנישואין שהיו בעצם בתאריך מאוחר יותר – בלילה. אולם למעשה לא מקפידים על כך ויש לכך כמה תשובות, ואין כאן המקום להאריך).

אסור שיהיו מילים חסרות בכתובה (כגון: "בשביעי" ולא "בשביעית"), בנוסף, יש לוודא שאין שגיאות כתיב הן בכתב המודפס והן מה שנכתב בכתב יד, שכן אם זה קורה הכתובה לא נחשבת ככתובה אלא סתם דף חסר משמעות.

היכן צריך לשים את הכתובה אצל הורי הכלה, או אצלנו בבית.?

אפשר אצל הורי הכלה ואפשר אצל הורי הזוג. (נהוג להשאירה אצל הורי הכלה) על מנת שישמרו עליה במקרה וחלילה יחסי הבעל והאישה יתדרדרו ומי מהם ישמיד את הכתובה. כיום נמצא עותק שנשמר גם בלשכת הרבנות. לאחר מסירת הכתובה לכלה בעת החופה חובה עליה לשמור על הכתובה מכל משמר, שכן אסור לבעל להיות עם אשתו שעה אחת בלי כתובה.

כתובה שנמצא בת טעות ובאים לכתוב חדשה והבעל אינו יכול להגיע בגלל מצב בריאותו. האם מועיל לכתוב כתובה חדשה  על פי ציווי טלפוני של הבעל?

אם יש אפשרות שהעדים יבואו אליו לשמוע ממנו כשהוא אומר כתבו שטר כתובה לאשתי, בוודאי אין כל חסרון. בפרט אם גם יקבלו קנין.

אולם אם אין אפשרות כזו, יש אפשרות שהבעל יכתוב בכתב וחתימת ידו כי הוא ממנה את פלוני ופלוני שיכתבו שטר כתובה לאשתו, ואם אפשר לאמת את חתימתו העדים יכולים לכתוב כתובה לאשתו. האפשרות של ציווי הבעל בטלפון (ע"י עדים שמזהים את קולו), תלויה במחלוקת, ולכן לכאורה אין הבעל יכול להתחייב עי"ז.

כתובה ישנה אשר חתימות העדים כבר כמעט ואינם נראים, האם היא עדיין כשרה?

זה בעיה אם חתימות העדים מטושטשות, אבל אפשר לגשת לרבנות במקום בו התחתנו שם משמרים בארכיון עותק של הכתובה ואפשר לצלם ממנו העתק, טשטוש זה לא טוב.

מה עושים אם הכתובה אבדה?

יש לילך לרב שיכתוב כתובה חדשה, ואם יש כתובה המופקדת בידי הרבנות יש אומרים שניתן לסמוך עליה, אך לכתחלה אין לסמוך עליה וצריך לעשות כתובה חדשה.

האם לטעות שנפלה בכתובה יש השפעה על מערכת הנישואין כמו שטעות במזוזה משפיעה על הבית?

יתכן שכן

כְּתובָּה

כַּהֲלָכָה

שאלות ותשובות

בדיקת כתובה

לבדיקת כתובה בחינם מלא פרטיך כעת

שולח טופס...

השרת נתקל בשגיאה.

הטופס התקבל.

אם נכתב שם החודש שלא כהלכה למשל במקום מנחם אב או אב, נכתב מנחם בלבד. או במקום מרחשון,נכתב רק חשון וכד', האם זו טעות המחייבת כתיבת כתובה חדשה?

כאשר הטעות לא פוסלת, כמו בדוגמאות שצוינו, ורוצים רק לייפות את הכתובה ושתהיה לכתחילה, אז כותבים כתובה חדשה, באחד משני הדרכים:

1: לקרוע את הראשונה ולהביא את העדים הראשונים שחתמו בה ולעשות חדש, עם מינוי חדש של החתן והכלה (מאחר וטרם עשו עדים שליחותן כאשר הכתובה קרועה כעת), והכל על התאריך הראשון כמו שהם ראו, ובלי קנין שהרי הם כבר ראו אותו, ואין זה שטר מוקדם מאחר והתאריך אינו תאריך החתימה אלא התאריך שבו היה הקנין, אולם זה דווקא כאשר החתן הכלה זוכרים היטב את פני החתן והכלה.

2. דרך שניה לעשות כתובה חדשה ע"י תספת סכום, וזה אפשר גם בעדים אחרים. ואכמ"ל.שתי הדרכים לא כדאיות להשתמש בקלות בכל פעם, אלא רק כשיש צורך גדול, ובדר"כ עדיף להשאיר טעויות קטנות שאינם פוסלות.

חייגו 02-6485485 |       אפרים בן צבי

ימי פעילות א -ה

שעות הפעילות: 10.00-16.00

יום ו' וערבי חג, סגור.

כַּהֲלָכָה

כְּתובָּה